Utbildning

Jag har en lång erfarenhet av utbildningsinsatser över hela landet och erbjuder tydligt anpassade föreläsningar och utbildningar utifrån deltagarnas yrkesroller, mål och förkunskaper.

Föreläsning och utbildning

Jag har en lång erfarenhet av utbildningsinsatser över hela landet och erbjuder tydligt anpassade föreläsningar och utbildningar utifrån deltagarnas yrkesroller, mål och förkunskaper. Mina föreläsningar och utbildningar handlar primärt om kring temat traumarelaterad kunskap. Utbildningsinsatserna vänder sig till företag och organisationer samt till personer som i sitt dagliga arbete möter barn, ungdomar och vuxna som har varit med om potentiellt traumatiserade händelser, till exempel, utsatt för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, kring och organiserat våld, flykt och separation, traumatisk förlust av närstående.

Jag erbjuder föreläsningar och utbildningar med varierande längd och omfattning, från en timme upp till mer omfattande heldagsutbildningar. Föreläsningar kan hållas för både mindre och stora grupper. Jag har en lång erfarenhet av det dagliga arbetet i olika form av boendemiljöer och HVB-hem. Detta innebär att jag erbjuder en god kombination av teori, fallbeskrivningar och praktiska verktyg som ökar deltagarnas kunskap och förståelse för den målgrupp som de möter i sitt dagliga arbete.

Mina uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, företag, ideella organisationer och skolor. Bland de aktörer och professioner som jag utbildar finns familjehem, personal inom socialtjänsten, elevhälsa och skolpersonal, personal inom rättsväsendet, integrationshandläggare, flyktingsamordnare, god man, psykologer, personal på HVB-hem och boenden för ensamkommande flyktingbarn samt chefer inom olika verksamheter och på olika nivåer.

Välkommen att kontakta mig för önskemål om anpassade upplägg av föreläsningar och utbildningar. Kontaktuppgifter till referenser lämnas gärna vid förfrågan.

Basutbildningar:

Föreläsningen berör bl.a.

 • Grundläggande kunskap om psykotraumalogi
 • Normal och traumatisk stress
 • Vad händer i hjärnan när vi blir traumatiserade
 • Åldersrelaterade traumasymtom
 • Beteendemässiga och emotionella svårigheter i samband med trauma
 • Posttraumatisk stress (PTSD)
 • Risk och skyddsfaktorer
 • Vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har upplevt traumatiserande händelser
 • Konkreta tips, råd och verktyg som du kan använda av i ditt dagliga arbete med målgruppen

Föreläsningen berör bl.a.

 • Migrationsprocessens olika faser, svårigheter och möjligheter
 • Grundläggande kunskap om psykotraumalogi
 • Kulturella aspekter av traumarelaterade symtom
 • Viktiga insatser för återhämtning efter traumatiserande händelser
 • Vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har upplevt svåra livspåfrestningar i samband med migration
 • Vad barn och unga själva säger om sina erfarenheter av flykten, livet i Sverige och framtiden
 • Konkreta tips, råd och verktyg som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete med målgruppen

Föreläsningen berör bl.a.

 • Psykologisk första hjälp är en metod med syftet att hjälpa människor i direkt anslutning till potentiellt traumatiserande händelser samt minimera risken för traumatisering för personer som erfarit potentiellt traumatiserande händelser.
 • Psykologisk första hjälp kan bland annat användas för organisationer som möter kris- och traumarelaterade utmaningar.
 • Tillsammans går vi genom huvudstegen i Psykologisk första hjälp, genomför övningar och diskussioner.

Önskar ni utbildning på andra teman så får ni gärna kontakta mig för att se om vi kan matcha ert behov med mina kompetensområden. Välkomna att höra av er!

Röster från tidigare deltagare på mina utbildningar och föreläsningar:

‘’

”Jag vill åter igen tacka för din fantastiska föreläsning i torsdags på verksamhetens och min egna vägnar. Dina personliga erfarenheter och ditt anslag som naturligt god föreläsare lyfter ytterligare ett redan angeläget och viktigt ämne, som vi alla inom denna bransch behöver så mycket kunskap om som möjligt.”

—Enhetschef inom habilitering

‘’

”Underbart med en föreläsare med sådan bredd, som både kan ett ämne teoretiskt och kopplar det till egna erfarenheter och praktik.”

—Sandra Dahlén, utbildare i frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och sexualitet

‘’

”Fantastiskt bra. Tack! Mostafa var otroligt bra. Han skapade en trygg och delaktig grupp. Det är en konst.”

—God man för ensamkommande ungdom

‘’

”Tycker att denna utbildningsdag skulle vara obligatorisk för alla som jobbar med nyanlända, både unga och vuxna.”

—Gymnasielärare

‘’

”Äntligen en traumaföreläsning som utgick från förståelse av det dagliga arbetet med ungdomar i boendemiljö.”

—Douglas Åkholm, Enhetschef HVB, Alpklyftan AB

‘’

”Mostafa avhandlar svåra och komplicerade saker på ett enkelt, pedagogiskt och jordnära sätt. En föreläsning som berör och ger nya tankar och förhållningssätt.”

—Camilla Kartevoll, Samordnare, Individ och Familjer FM AB

‘’

”Mostafa har ett fint tilltal och når fram till deltagarna genom att ödmjukt dela med sig av sina erfarenheter. Han lever teorin i handling vilket gör budskapet trovärdigt.”

—Patrick Gruczkun, Göteborgsregionens kommunalförbund

‘’

”Jag vill framföra till dig ett stort tack för din föreläsning i tisdags. Den var otroligt bra och gav mycket bra information. Det var den bästa föreläsningen jag gått på sen jag började psykologprogrammet för ca 7 år sen”.

—Psykolog Johannes Roden, Ungdomsmottagningen Region Örebro län

‘’

”Jag vill ta tillfället i akt att tacka för tips och tid för Mostafa att komma till oss och föreläsa i torsdags på Regionhabiliteringens och mina egna vägnar. Hans presentation höll rakt igenom mycket hög klass och hans personliga erfarenheter lyfter ytterligare ett redan angeläget och viktigt ämne, som vi alla inom denna bransch behöver […]

—Enhetschef inom barnsjukvården

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.