Mostafa Hosseini

Leg.Pyskolog

Mostafa Hosseini

Leg.Pyskolog

Jag erbjuder psykoterapi, samtalsstöd och krisbearbetning till vuxna, barn och ungdomar. Utöver detta erbjuder jag föreläsning och utbildning samt handledning och konsultation till anställda inom offentliga och privata verksamheter främst inom kunskapsområdet traumarelaterad ohälsa och psykologisk första hjälpen. Min terapimottagning finns mitt i centrala Göteborg men jag håller utbildningar och föreläsningar över hela landet. Privatpersoner såväl som aktörer inom offentlig och privat sektor är välkomna att vända sig till mig.

Mostafa Hosseini

Leg.Pyskolog

KONTAKT