Kontakt

Vill du boka tid eller har du andra frågor? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan så återkommer jag till dig.

 

Frågor & Svar

Ett individsamtal kostar 850 kr under dagtid. Under kvällar (från 17.00) och helger kostar samtalet 950kr.

Du får en faktura hemskickad i slutet av varje månad.

En legitimerad psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning inom psykologi, och därefter genomfört ett år praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Det året kan liknas vid läkarnas allmänna tjänstgöring (AT), där man arbetar under handledning. När psykologen genomgått utbildning och ett års praktiskt tjänstgöring kan hen ansöka om legitimation via Socialstyrelsen.

Legitimationen fungerar som en garanti för att personen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket. Det innebär också att titeln psykolog, inom hälso- och sjukvård, är en skyddad titel och får inte användas av någon som inte är legitimerad psykolog.

De första samtalen i en psykoterapi brukar ägnas åt att förstå din nuvarande situation och vad det är som gör att du söker. Det går att se som en process dels av att jag ska försöka förstå på vilket sätt jag kan vara till hjälp för dig, och för oss båda två att ta reda på om relationen innehåller rätt ingredienser för att möjliggöra det du vill uppnå.

Det första samtalet är lika långt som senare samtal och har samma pris, se information. Du binder inte upp dig på någonting genom detta första samtal. Det är vanligt att känna sig nervös och spänd inför ett första möte. Detta är helt normalt och brukar släppa efter ett tag.

Information som du delar till mig kommer att hållas strikt konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut utan ditt godkännande. Däremot är tystnadsplikten, enligt lag, inte garanterad vid livshotande situationer som involverar fara för dig eller andra, eller i situationer där barn utsätts för risk (såsom fysisk eller psykisk misshandel).

Vi har öppet alla dagar i veckan 17:00–21:00, samt på helgerna 11:00–15:00.

Det går utmärkt att avboka ditt besök. Detta gör du genom att skicka din avbokning  via kontaktformuläret.  Avbokning måste göras senast 24 timmar före bokad tid. För besök som avbokas senare än ett dygn innan bokad besökstid debiteras fullt pris. Detta gäller även vid uteblivna besök.

När du hamnat i en situation i livet som du vill förstå, acceptera eller förändra, men inte själv lyckas hitta sättet att göra detta, då kan det vara ett tecken på att psykoterapi kan vara ett lämpligt alternativ.

Det finns många orsaker att tala med en psykolog, och dessa kan vara av mycket skilda slag. För vissa handlar det om att de lider av ångest eller nedstämdhet. För någon annan gäller det sorgen efter en älskad persons bortgång. En tredje vill förstå varför negativa relationsmönster upprepas om och om igen. Det som går att arbeta med i en terapi är sig själv och sitt eget sätt att förhålla sig till sin egen upplevelse och sin omvärld. På så vis kan den som vill utveckla sig själv, fördjupa sitt sätt att se världen och förstå mer om sig själv på goda grunder träffa en psykolog.

En duktigt lyssnande vän kan verkligen vara till stor hjälp i svåra situationer. Men att prata med en legitimerad psykolog innebär vissa friheter och förutsättningar som är svåra att få till i andra delar av livet. Det finns en annan kunskapsbas att utgå ifrån. Att samtala med en icke-dömande person som inte har motkrav på samtalet, och dessutom tystnadsplikt, kan skapa en frihet att utforska fler delar av sig själv.

Det är vanligt att tänka att det man vill arbeta på känns “för litet”, att “andra skulle inte sökt för detta” eller att “det finns folk som mår sämre”. Något som är en stor frihet med att träffa psykolog utanför den offentliga vården är att det inte finns något krav på hur illa det måste vara för att få hjälp. Är det viktigt för dig och något du vill arbeta med, då är det en möjlig utgångspunkt för en psykoterapi.

Jag förväntar mig ingenting annat från dig än en egen vilja att komma till samtalen, att du dyker upp på utsatt tid och att du försöker tala så ärligt som möjligt. En vilja att utforska det egna inre livet är en förutsättning för det arbetet som en psykoterapi innebär.

Nej, inte i dagsläget.

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.