Psykoterapi

Jag erbjuder individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för flertal vanliga problem t.ex. depression, ångest och stress.

Om psykoterapi

Upplever du att du har svårigheter i ditt liv eller i dina relationer som du skulle vilja prata med en legitimerad psykolog om? Psykoterapi kan vara en väg till förståelse, bearbetning och ett sätt att hitta handlingsvägar framåt i livet. Ibland grundas svårigheterna i din relation till dig själv, något som påverkar självkänslan och din syn på omgivningen. I andra fall kan det handla om nedstämdhet på grund av depression, sorg, kris och förlust eller andra former av oro och ångest.

Oftast kan man bemästra dessa motgångar och svårigheter på egen hand, men vem som helst kan behöva hjälp och stöd i form av professionell psykoterapi någon gång i livet. Du är välkommen att vända dig till mig vare sig du befinner dig i en krissituation eller har brottats med dina svårigheter under en längre tid.

Symptom vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan yttra sig i många olika symptom. Vanliga exempel är sömnstörningar, relationsproblem, konstant trötthet och koncentrationssvårigheter. Ofta känner man sig nedstämd eller irriterad utan att förstå den egentliga orsaken. För många kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter både i privatliv och på jobbet. Här är några vanliga orsaker till att personer söker sig till psykoterapi:

  • Livskriser; skilsmässa, arbetslöshet, sorger och andra typer av förluster
  • Utbrändhet och trötthetssyndrom
  • Depression och ångest
  • Existentiella livskriser och frågeställningar
  • Relationsproblem på jobb eller privatliv
  • Stora förändringar i livssituationen p.g.a. sjukdom eller olycka
  • Svårigheter i samband med flykt och migration på grund av krig
  • MinoritetsstressFrågor kring etnicitet och identitet
  • Bristande självkänsla och självförtroende
  • Ångestsyndrom såsom Posttraumatisk stressyndrom(PTSD); Fobier; Paniksyndrom; Generaliserat ångestsyndrom (GAD); Tvångssyndrom (OCD); Social ångest m.fl.

Min syn på psykoterapi

Verksamheten bygger på en helhetsbild av människan med respekt för allt som gör varje person unik samt öppenhet för existentiella frågor. Min strävan är attutifrån en bred psykologisk kunskapsbankförsöka möta den enskilde individens specifika behov och önskemål. Den kunskap och arbetserfarenhet jag har inom flertal terapimetoder såsom kognitivbeteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT) möjliggör en metodöverskridande psykoterapi av integrativ karaktär. Ett kombinerat arbetssätt låter mig anpassa behandlingen efter varje persons enskilda behov.

Mitt arbete bottnar i en humanistisk värdegrund. Ett humanistiskt synsätt är ett komplement till de biologiska och medicinska modellerna vars fokus ligger på gener, arvsanlag och diagnostik. I min mening är människan en formbar varelse med förändringspotential; ens erfarenheter lägger grunden till ens tankar, känslor och beteenden. Oftast går dessa att förstå och förändra. Varje person är unik och komplex på sitt sätt. Alltså lägger jag som psykolog prioritet på att vara lyhörd inför de som söker sig till psykoterapi.

För mig ligger inte fokuset på din diagnos eller dina symptom, utan snarare på din livsberättelse och dina relationer. Invididanpassad terapi utifrån varje persons specifika egenskaper, behov och situation är mest den mest verksamma metoden enligt modern forskning inom psykoterapi. Självklart grundas också mitt arbete i vetenskapligt beprövade aktuella metoder och forskningsrön.

Läs mer om behandlingsmetoderna

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.