Handledning

Handledning är en etablerad form av stöd till grupper som arbetar med människor.

Handledning och konsultation

Att möta och arbeta med hjälpsökande människor som har varit med om svåra livspåfrestningar rymmer skratt, längtan, hopp och gemenskap. Men i det dagliga arbetet finns också utmaningar. Utmaningarna kan bestå av komplicerade fall och situationer, ovanliga problem eller personliga reaktioner som kommer i vägen för arbetet. Handledning handlar om att hjälpa individen och arbetsgruppen att ta ett steg tillbaka och iaktta vad som händer i detta samspel.

I processinriktat psykosocialt arbete sker oftast handledning i grupp för att på bästa sätt tillvarata de olika gruppmedlemmarnas kompetens och erfarenhet. Syftet är att öka och bibehålla de handleddas kompetens. Handledning kan också erbjudas individuellt. På organisations och ledningsnivå för chefer och medarbetare förekommer det inom flera yrken.

Handledning är en möjlighet för självreflektion. Det är också en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet. I handledningsrummet strävar vi efter att skapa en trygg och kreativ miljö genom att använda oss av olika tekniker tex reflekterande processer, bildskapande och gestaltande övningar.

Jag handleder både individer och arbetsgrupper som arbetar dagligen inom socialt arbete. Målgrupper för handledningsuppdrag kan exempelvis skola, psykiatri, vård- och omsorg, behandlingshem, kriminalvård och socialtjänsten, personal inom integrationsenheter samt chefer inom olika verksamheter.  Handledningsuppdrag kan ske regelbundet eller vara mer av konsultativ art vid enstaka tillfällen. Kontakta mig gärna för konsultering utifrån handledningsbehov så berättar jag mer.

 

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.