Psykodynamisk terapi

PDT- PSYKODYNAMISKTERAPI

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) är ett samlingsnamn för behandlingar med grund i psykodynamisk teori. Den psykodynamiska teorin går ut på att människan har ett omedvetet inre känsloliv som till stor del formas under uppväxten samt att ens inre relation till anknytningspersoner fortsätter att vägleda än genom hela livet.

Inom en psykodynamisk behandling fokuserar psykologen på att förstå och klargöra en individs undermedvetna försvar mot de negativa känslor och rädslor som skapar inre konflikt för personen. PDT betraktar psykisk ohälsa som ett resultat av dessa inre konflikter. Inom oss har vi motstridiga krav, önskningar och drifter som ibland är oförenliga. Symptomen som uppstår utifrån dessa ses ofta som meningsbärare för de bakomliggande konflikterna.

Därmed ligger fokus i en dynamisk psykoterapi inte så mycket på själva symptomen—även om målet med behandlingen självklart på sikt är symptomlindring—utan att ge personen möjlighet till djupare självinsikt och förståelse kring vad som faktiskt framkallar dessa symptom. Utifrån denna förstärkta insikt och förståelse kan personen enklare hantera problemen som uppstår och aktivt göra önskvärda förändringar. En PDT-behandling knyter också an det förflutna med nutiden i högre utsträckning än många andra terapiformer. Man ser tillbaka på personens tidigare livserfarenheter för att skapa förståelse för hur dennes liv ser ut idag

Samtal mellan personen och terapeuten har utgår från en öppnande dialog. Denna dialog styrs av ett gemensamt undersökande och utforskande av orsaken bakom personens inre svårigheter som idag har en negativ inverkan på livet och nära relationer. Den terapeutiska kontakten syftar till att skapa en trygg omgivning inom sessionerna där man får möjlighet att närma sig, prata om och så småningom bearbeta de inre konflikterna som skapar lidande för personen.

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.