Kognitiv beteendeterapi

KBT- KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn på behandlingsmetoder som grundas i en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Det kännetecknas av fokus på ens egna tolkningar av verkligheten samt interaktionerna mellan ens handlingar och omgivningen. Ett av grundkoncepten inom KBT härstammar från inlärningsteori och innebär att människor formas av kontinuerligt lärande och utveckling. Utifrån denna syn på människans natur anses personer väldigt kapabla till förändring genom inlärning av nya beteendemönster. KBT som psykoterapeutisk behandlingsmetod går alltså ut på förändring av tankevanor, känslor och handlingsmönster hos individen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är praktiskt inriktad och fokuserar på din nuvarande livssituation snarare än det förflutna. Dock kan inslag av det förflutna ha betydelse om detta har stor inverkan på problematiken man söker hjälp för. I KBT bearbetas de handlingar, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner som bygger upp det ständiga samspelet som ligger bakom beteenden som skapar problem i vardagen.

KBT är en terapiform där din relation med psykologen går ut på ömsesidigt samarbete. Ni kartlägger och därefter bearbetar dina svårigheter tillsammans. Detta gör KBT till en terapiform som kräver aktivt deltagande och engagemang från din sida. Behandlingarna följer oftast en tydlig strukturer som vi ständigt utvärderar huruvida våra sessioner ger önskade framsteg utifrån dina behandlingsmål.

Denna webbplats använder cookies. Du behöver acceptera cookies för att använda webbplatsen korrekt. Läs mer på vår integritetspolicy.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.