Mostafa Hosseini

Leg.Pyskolog

Om

Jag är legitimerad psykolog och utbildad vid Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Jag har min privata psykologmottagning mitt i centrala Göteborg, och ger föreläsningar och utbildningar över hela landet. Tidigare har jag arbetat på Rädda Barnen med utbildning i ämnet kris och trauma samt som klinisk psykolog med bland annat behandling, utredning och föräldrastöd. Vid sidan av min privata verksamhet har jag en anställning på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet där jag bedriver mitt forskningsprojekt om migration och inkludering. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Mostafa Hosseini

Leg.Pyskolog

KONTAKT

Mina utbildningar handlar primärt om kris, sorg, trauma och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD men även om psykologisk
första hjälp, anknytning och lågaffektivt bemötande.